Aktywne oblicza gmin
Herb Kotli

Blog Łukasza Horbatowskiego
Wójta Gminy Kotla

Nauka i edukacja Aktywny rozwój dzieci Zajęcia muzyczne Kulinaria i gotowanie Aktywny wypoczynek
Piękniejsza Polska

W Cieniu Kolegiaty

Upał doskwiera, a nasze sołectwa jak co roku schroniły się W Cieniu Kolegiaty, odpłacając jej wspaniałymi stoiskami i zaangażowaniem w zbiórkę środków na odbudowę zabytku.
Impreza o nazwie „W Cieniu Kolegiaty” łączy w sobie uroczystości religijne, wojskowe, powiatowe i folklorystyczne. Ten ostatni akcent jest m.in. domeną mieszkańców z sołectw Sobczyce i Krzekotówek. Panie doskonale promują naszą gminę. Furorę robią ich kulinarne specjały na czele z pierogami. Nasze sołectwa wspierają w ten sposób nie tylko Kolegiatę, ale tworzą też piękniejszy powiat i piękniejszą Polskę. Na potwierdzenie tych słów przypomnę nagrodę, którą podczas tej imprezy w roku 2013 otrzymałem od Bogdana Zdrojewskiego,  ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrodę „Piękniejsza Polska” minister  wręczył za „tworzenie  piękna, którym możemy szczycić się przed światem”. W Kapitule Ruchu, który pod patronatem ministra przyznawał nagrodę zasiadali m.in. Jacek Cygan, Daniel Olbrychski i Jerzy Maksymiuk.  

Dlatego dziękuję za to wszystkim, którzy w imieniu naszej gminy biorą udział w tej imprezie. To korzyść dla Kolegiaty i dla naszej gminy.Kim jestem?
Po co ten blog?

Porozmawiajmy
o Twojej gminie

Kontakt

Możesz pozyskać dotację

Możesz otrzymać SMS

Jak oceniasz dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Kotla?

Na terenie Gminy Kotla jest ... miejscowości

Zaznacz odpowiedź

GLKS Zryw Kolta działa od roku...

Zaznacz odpowiedź

W roku 2017 Gminę Kotla zamieszkiwało

Zaznacz odpowiedź