Aktywne oblicza gmin
Herb Kotli

Blog Łukasza Horbatowskiego
Wójta Gminy Kotla

Nauka i edukacja Aktywny rozwój dzieci Zajęcia muzyczne Kulinaria i gotowanie Aktywny wypoczynek
Biega po drabinie

Paweł Kula

„Sukces to drabina, na którą nie można wejść z rękoma w kieszeniach” – tak mówi Paweł Kula, Gminny Koordynator Sportu. Co ważniejsze, każdego dnia powiedzenie to realizuje w praktyce, za co dziękuję.
Paweł Kula jest człowiekiem, którego rozpiera energia. Jest nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Serbach, Prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” w Serbach, a w naszej gminie koordynatorem sportu i członkiem grupy doradczej ds. sportu. Ma wiele funkcji, ale nie o funkcje tu chodzi. One są „pokłosiem” jego aktywności i działalności. Paweł wspiera GOKiS podczas organizacji imprez sportowych. Szczególnie mocno zaangażowany jest w organizację gminnej imprezy rekreacyjno-sportowej „Trzymaj Formę”. Przygotowuje trasy, zagadki terenowe, jest sędzią wyścigów kolarskich oraz koordynuje rodzinny rajd rowerowy. Wspiera sympatyków piłki siatkowej, biega, jeździ na rowerze. Sport wypełnia mu czas zawodowy i czas wolny, choć, jak przyznaje lubi też inne rozrywki: oglądanie filmów i kabaretów, czytanie, słuchanie polskiego rocka, pielęgnację ogródka. Znając jednak Pawła myślę, że robi to w biegu.Kim jestem?
Po co ten blog?

Porozmawiajmy
o Twojej gminie

Kontakt

Możesz pozyskać dotację

Możesz otrzymać SMS

Jak oceniasz dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Kotla?

Na terenie Gminy Kotla jest ... miejscowości

Zaznacz odpowiedź

GLKS Zryw Kolta działa od roku...

Zaznacz odpowiedź

W roku 2017 Gminę Kotla zamieszkiwało

Zaznacz odpowiedź